Ustawienia VPN OpenVPN dla Windows 10

Instrukcja o tym jak krok po kroku połączyć VPN OpenVPN na Windows 10.

 1. Pobierz program OpenVPN

  Aby korzystać z OpenVPN, musisz pobrać i zainstalować OpenVPN klient.
  Należy również pobrać konfigurację OpenVPN ca.vpn.colander.pro.ovpn

 2. Otwórz plik instalacyjny jako administrator jak jest pokazano.

 3. Otwórz kreator instalacji OpenVPN i kliknij przycisk Dalej.

 4. W umowie licencyjnej wybierz przycisk "Zgadzam się".

 5. Przy wyborze komponentów pozostaw domyślne ustawienia, wybrane komponenty do instalacji, kliknij przycisk Dalej.

 6. kliknij przycisk Zainstalować.

 7. Uruchom plik instalację OpenVPN jak administrator

 8. Kiedy zobaczysz status „Instalacja zakończona”, kliknij przycisk Dalej.

 9. Zakończ kreator instalacji i kliknij przycisk "Gotowe".

 10. Skopiuj konfigurację OpenVPN załadowaną w pierwszym kroku. Powinien znajdować się w folderze Downloads.

 11. Teraz wklej plik OpenVPN Config w C:/Program Files/OpenVPN/Config.

 12. Jeśli pojawi się okno dialogowe, wybierz „Kontynuuj” aby zapisać do katalogu.

 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN i wybierz konfigurację połączenia.

 14. Wprowadź poświadczenia, a następnie kliknij przycisk „OK”.